Pro-shade is een Thalassa Trust Safe Invest sl productie. Bij de Mercantil Malaga staat deze geregistreerd . Calle cerrojo 17 1 - 29007. Documento 1/2016/16.823,0 Vanaf nu heet dit Pro-shade.


Het auteursrecht is van toepassing op deze website. Deze website is intellectueel eigendom van Pro-Shade. Zonder voorafgaande toestemming van Pro Shade is het niet toegestaan, enig onderdeel van deze website geheel of gedeeltelijk te kopiëren of te verveelvoudigen. Of te laten verveelvoudigen en verspreiden op welke wijze dan ook.

Elk misbruik van het Pro-shade merk en logo is strafbaar en zal juridische en wettelijke gevolgen hebben voor de overtreder. De informatie en foto's * op deze website en verwijzingen bieden wij je als bezoeker vrijblijvend aan.

Je neemt deze kennis op eigen verantwoordelijkheid. En er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in dit artikel.